Privacy statement 


De Markiesjes Welzijn Vereniging, gevestigd te Bruchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Markiesjes Welzijn Vereniging

info@markiesjeswelzijn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De  Markiesjes Welzijn Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  •  Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN


Het doel van persoonsgegevens verwerken
De Markiesjes Welzijn Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Contact leggen ivm onze dienstverlening
- De Nederlandse Markiesjes Vereniging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Markiesjes Welzijn Vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Markiesjes Welzijn Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens maximaal vijf jaar nadat er over en weer geen verplichtingen meer uit de overeenkomst zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Markiesjes Welzijn Vereniging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, alleen indien dit noodzakelijk is.De Markiesjes Welzijn Vereniging verkoopt uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
De Markiesjes Welzijn  Vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@markiesjeswelzijn.nl. De Markiesjes Welzijn Vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Markiesjes Welzijn Vereniging beschermt uw gegevens en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op