ECVO

'het erfelijk oogonderzoek' 

Het ECVO onderzoek is een oogonderzoek waarbij er gezocht wordt naar erfelijke aandoeningen aan het ook. Er wordt gezocht naar 17 afwijkingen waarvan een erfelijke basis bekend is. Voorbeelden hiervan zijn: Cataract, Membrana Pupillaris Persistens (MPP), entropion en Progressieve Retina Atrofie (PRA). 


De uitslag is na onderzoek direct bekend:

  •  Vrij: geen verschijnselen van erfelijke oogziekte(s).
  •  Niet vrij: klinische symptomen van erfelijke oogziekte(s).
  •  Onbeslist: Geringe afwijkingen passend bij erfelijk beschouwde oogziekte, een herkeuring dient plaats te vinden om vast te stellen of er sprake is van een erfelijke oogziekte.

De uitslag wordt vervolgens opgestuurd naar de Raad van Beheer, afdeling GGW en is 12 maanden geldig. De ECVO is een momentopname en kan pas volledig uitsluitsel geven na de leeftijd van 7 jaar.

Waarom wordt dit bij het Markiesje onderzocht.

Gelukkig komen er bij het Markiesje weinig oogafwijkingen voor. Bij de eerste preventieve controle werd een PRA lijder ontdekt. Hiervoor is een DNA-onderzoek voorhanden; prcd-PRA. Hierdoor was het mogelijk om lijders vroegtijdig op te sporen, nog voordat er oogproblemen ontstonden. Vervolgens zijn er geen lijders meer geboren door uitsluitend met dragers en vrije dieren te fokken.  Klik op de button onder aan de tekst voor uitleg over prcd-PRA.

De afgelopen jaren blijken er via het ECVO onderzoek relatief weinig ernstige oogaandoeningen geconstateerd te zijn die invloed hebben op het fokbeleid. Toch is het van belang om preventief te onderzoeken. Daarom adviseren wij om de ECVO regels te versoepelen en de oogcontrole om de twee jaar te laten uitvoeren. Uit het oogpunt van preventie is dit bij de huidige stand van zaken bij de Markiesjes ruim voldoende. Gezien de geringe populatie Markiesjes is het van groter belang dat er meer honden ingezet kunnen worden om zo het inteeltpercentage laag te houden, zodat er minder kans is op het ontstaan van andere afwijkingen.

 

Het onderzoek

Voor het oogonderzoek dienen de pupillen van de hond volledig geopend te zijn. Door middel van een druppel die op het oog wordt gegeven, openen de pupillen zich na ongeveer 30 minuten. Dit houdt enkele uren aan en daardoor kan de hond wat schrikachtig of gedesoriƫnteerd zijn.

In een donkere kamer zal de specialist het oogonderzoek uitvoeren. Houdt uw hond goed vast en zorg ervoor dat hij zich gesteund voelt tijdens het onderzoek.

Het ECVO oogonderzoek mag alleen door een specialist, aangesloten bij het ECVO panel, uitgevoerd worden.