INFORMATIE VAN DE RAAD VAN BEHEER!!!!


Aan alle fokkers van stamboomhonden
 

Beste heer, mevrouw,

In IT4Dogs zijn recentelijk enkele wijzigingen doorgevoerd waarover wij u graag willen informeren.

Vermelding digitale bijlage bij stamboom
De tekstregel onderaan de stamboom dat er een document bij de stamboom hoort zorgde voor verwarring. Het vermelde document is een aparte, digitale bijlage die door de fokker en (pup)eigenaar zelf gedownload, eventueel geprint en aangevuld kan worden.

De tekst op de stamboom is daarom aangepast naar:
De digitale bijlage bij deze stamboom met resultaten van mogelijke onderzoeken, titels en wedstrijden van deze hond en de vermelde voorouders kan de eigenaar zelf downloaden via zijn account in mijnrvb.nl.

Fokkers kunnen de resultaten van ouderdieren die in hun bezit zijn blijven uploaden ook nadat de stamboom is uitgegeven. Als de eigenaar de digitale bijlage download ontvangt hij altijd de laatste versie met alle toegevoegde resultaten van de voorouders van zijn hond.

Vermelding naam / variëteit van het ras
Bij de start van IT4Dogs hebben wij voor een aantal rassen de rasbenaming aangepast waardoor er variëteiten en/of kleuren vermeld werden. Deze aanpassingen hebben we teruggedraaid. We hebben de rasbenaming op de stambomen weer aangepast naar de oorspronkelijke vermelding.

Vermelding kleuren voorouders
Bij de start van de IT4Dogs waren de kleuren van de voorouders niet meer bij alle rassen zichtbaar op de stamboom. De kleuren werden wel vermeld op DutchDogData en op mijnrvb.nl.
We hebben dit aangepast. Bij alle rassen zijn de kleuren van alle vermelde voorouders die in het NHSB zijn ingeschreven weer vermeld op de stamboom. Dit geldt niet als de voorouders uit een buitenlands stamboek komen omdat daarbij de kleurvermelding vaak niet uniform is of zelfs ontbreekt en daardoor niet verwerkt kan worden.

Melding bij verkoop hond
Als de fokker (of eigenaar) een hond verkoopt dan wordt er nu ook een bericht naar de verkoper zelf gestuurd. Zo is het voor de fokker makkelijker om bij te houden naar wie en wanneer het verkoopbericht is verstuurd. De geldigheid van de code in de e-mail is aangepast naar 72 uur om de koper meer tijd te geven de koop te bevestigen.

Aanvragen logboek via mijnrvb.nl
Tot nu toe kon men alleen via een formulier op de website een logboek aanvragen bij een hond. Dit is nu ook ingeregeld in mijnrvb.nl. Eigenaren kunnen vanaf nu ook een logboek aanvragen direct via het actiemenu (de drie puntjes voor de naam van de hond) in mijnrvb.nl.  

Nestoverzicht
Vanuit de fokkers kwam de wens voor een overzicht waarop alle pups vermeld stonden. Dit overzicht is o.a. handig om mee te nemen naar de dierenarts bij entingen en bij controles. Dit is vanaf nu ingeregeld. Het nestoverzicht is te downloaden via het blok ‘nesten’, blok ‘details’ en daarin de knop ‘download PDF’ rechts onderaan in het blok.

Wij vertrouwen erop dat wij met deze aanpassingen weer stappen hebben gezet in de verbetering van IT4Dogs.

Rony Doedijns | Directeur
……………………………………………………………….
Raad van Beheer - houden van honden