ALV & ACTIVITEIT 

één dag vol inhoud

Jaarlijks legt het bestuur en de commissies verantwoording af aan haar leden. Dat is een belangrijke vergadering voor een rasvereniging .  Aansluitend vindt de jaarlijkse BBQ plaats ter afsluiting van het seizoen