Doelstelling

DOELSTELLING

Het terugfokken van het ras Markiesje naar de reeds opgestelde rasstandaard, uitgangspunt is de oud Hollandse Spioen zoals te zien op schilderijen van Hollandse Meesters, waarbij wordt gestreefd naar FCI-erkenning binnen 10 jaar.

 

SUBDOELEN

*Behouden van een gezond ras en vergroten van de populatie

*Samenbrengen van liefhebbers van het Markiesje en hen activeren om deel te nemen aan het terugfokprogramma. Waarbij wordt ingezet op de gelegenheidsfokker.

* Begeleiden en ondersteunen van gelegenheidsfokkers, daar deze een belangrijke spil vormen in het terug fokken van het Markiesje.

*Organiseren van informatieve en recreatieve activiteiten voor de leden van de vereniging

*Het organiseren van tentoonstellingen en jonge hondenkeuringen. Tevens activiteiten organiseren om de bereidheid om het Markiesje te showen op nationale en internationale shows.