Terugfokprogramma 

Het Markiesje, een mooi Nederlands hondenras met een rijk verleden zowel in de Gouden eeuw als de afgelopen 50 jaar, want al voordat de eerste rasvereniging voor 'liefhebbers van het Markiesje' 40 jaar geleden werd opgericht waren er al mensen druk bezig met het terugfokken van dit ras. 

In 1974 heeft mw. Mia van Woerden een oproep gedaan in verschillende kranten waarin ze informatie vroeg over het Markiesje. In 1977 heeft keurmeester mw. JHC Brooijmans-Schallenberg het hondje Pom, van mw. Mieke van Ederen, aangekeurd. Pom heeft 3 nestjes gehad en is de stammoeder van het Markiesje geworden. In 1979 is de rasvereniging voor Liefhebbers van het Markiesje opgericht, waarbij de drie hierboven genoemde dames nauw betrokken waren.  Dit is nog maar het begin van wat er in de korte geschiedenis van de Rashond Markiesje heeft afgespeeld. In de jaren die volgen worden er in overleg met verschillende experts en in overleg met de Raad van beheer weloverwogen beslissingen genomen om een zo gezond mogelijk hondenras op te bouwen. Er worden een aantal outcross nesten gefokt, maar deze hebben het nadeel dat ook 'kapot' DNA in het ras wordt gefokt. Daarom wordt er al snel gekozen om opzoek te gaan naar zo genoemde 'Look a Likes', hondjes die sterk op het Markiesje lijken. Deze hondjes worden beoordeeld door 2 keurmeesters uit de daarvoor aangestelde werkgroep en indien zij van mening zijn dat het hondje ras-typisch is, wordt deze opgenomen in het stamboek. Met deze hondjes wordt een nest gefokt en de pups worden opgenomen in het stamboek als eerste generatie (F1). 

Juist het terugfokken van het Markiesje is een uniek project, dat een mooi beeld geeft van hoe een hondenras terug gefokt kan worden en welke obstakels je daarbij tegenkomt. Obstakels als inteelt, gezondheid, etc, die vandaag de dag ook (weer) zeer actueel zijn.  Doordat het Markiesje relatief kort wordt terug gefokt, zijn wij in de uitzonderlijke positie dat veel van de mensen die het ras op de kaart hebben gezet nog in leven zijn EN zij kunnen bij uitstek vertellen hoe dit is verlopen.   Voor een meer volledige beschrijving, verwijs ik u graag naar het boek “verrassende Nederlandse Hondenrassen” uitgegeven door de Raad van Beheer, waarin een heel hoofdstuk aan het Markiesje is gewijd. 

pom

Het terugfokprogramma doen we met z'n allen!

Wij vragen degenen die een Markiesje willen aanschaffen, zich te realiseren dat het Markiesje nog steeds een ras in opbouw is en dat we daarom van ieder geschikte teef graag minimaal 1 nestje willen zien om het voortbestaan van het Markiesje te kunnen garanderen. Ook het kunnen inzetten van zoveel mogelijk verschillende reuen, al is het slechts 1 keer, is van groot belang voor het terugfokprogramma. 

Het is dus belangrijk voor de toekomst van het Markiesje dat er geen fokdieren verloren gaan door castratie/sterilisatie of verkoop naar het buitenland. 

Wanneer u het advies krijgt van de dierenarts om preventief te castreren en daarbij hoort u een aantal voordelen, vraag ook eens naar de nadelen. In het artikel op deze website over castratie en sterilisatie worden de voor- en nadelen duidelijk uiteen gezet.