FOKBELEID

Het Markiesje is een ras in opbouw en heeft door haar status van ‘Nationaal Ras’ bij de Raad van Beheer (RvB) een voorlopig register (VR) en daardoor een open stamboek.

Voordeel van het openstamboek is dat er middels aankeuring look-a-likes kunnen worden opgenomen in het stamboek. Deze look-a-likes zorgen voor een aanvoer van nieuwe genen en verlagen daarmee het verwantschap en inteeltpercentage van de populatie. Voorwaarde is wel dat de look-a-like totaal niet verwant mag zijn aan de populatie en moet voldoen aan de rasstandaard.

Nadeel is dat er regelmatig look-a-likes worden aangeboden die verwant zijn aan de populatie, dit is geen meerwaarde voor het terugfokprogramma. Ook dient er gewaakt te worden voor het te snel inbrengen van meerdere look-a-likes in de populatie, er zal gebruik gemaakt moeten worden van de druppelmethode.

 

Het fokbeleid van het Markiesje zal ieder jaar geëvalueerd moeten worden, omdat het een ras in opbouw is, is het lastig om een volledig uitgewerkt fokbeleid voor 5 jaar vast te stellen.

 

Doelstelling voor de fokkerij

Het terugfokken van het ras Markiesje naar de al opgestelde rasstandaard, uitgangspunt is de oud Hollandse Spioen zoals te zien op schilderijen van Hollandse Meesters, waarbij wordt gestreefd naar FCI-erkenning binnen 10 jaar.

De rasstandaard als zodanig is terug te vinden op de website bij het tabblad “Markiesje”.

 

Subdoelen 

 • Verbreden van de genenpool door aankeuren van look-a-likes (druppelmethode)
 • Onderzoeken wat een reëel aantal aankeuringen per jaar is om op een gezonde en voorspelbare manier de genenpool te vergoten.
 • Monitoren van de gezondheid van het Markiesje.
 • Werken naar homogeniteit binnen de populatie, waardoor aanvraag tot  FCI- erkenning mogelijk is.
 • Inzetten van minimaal 1 Markiesje per gefokt nest.

 

 

Vereniging Fokreglement

In het vereniging fokreglement (VFR) staan de regels waaraan iedere fokker die lid is van onze vereniging zich dient te houden. Het VFR is opgesteld volgens en in overeenstemming met de richtlijn van de Raad van Beheer en waarborgt een gezond fokprogramma.

Het VFR zal jaarlijks geëvalueerd worden door de fokadvies commissie, waarna eventueel in overleg met het bestuur aanpassingen worden gedaan.

Het VFR mag nooit in strijd zijn met het beleid van de Raad van Beheer.

 

 

Fok Advies Commissie (FAC)

De FokAdviesCommissie is verantwoordelijk voor het fokbeleid, geeft dekadvies en bewaakt de gezondheid, inteelt en verwantschap van het ras. Ook zijn zij de spil in het aankeuren van look-a-likes.

 

Dekadvies

Bij het dekadvies wordt er gekeken naar de volgende criteria:

 • Gezondheid van zowel reu als teef (middels gezondheidsonderzoeken)
 • Karakter
 • Vererving (indien bekend)
 • Verbetering voor het ras

 

Het dekadvies wordt gestuurd naar de teef-eigenaar met daarin potentiële reuen en de onderbouwing waarom deze zijn uitverkoren.

De reu-eigenaar ontvangt bericht van de FAC dat er een dekadvies is uitgegeven en waarom de reu is geadviseerd. Ook wordt aangegeven in welke periode de teef waarschijnlijk dekrijp is.

 

Van de teef-eigenaar wordt verwacht dat met alle reuen en hun eigenaren kennis wordt gemaakt EN dat er gecommuniceerd wordt over het wel of niet willen gebruiken van een reu. Er wordt geadviseerd om één reu en een reserve reu uit te kiezen.

 

Aankeuren look-a-likes

De aankeuring van een look-a-like moet volgens een vaststaand protocol geschieden.

 • De eigenaar van een look-a-like stuurt een aanvraag naar de FAC met daarin een beschrijving van de hond, exterieur en karakter, met daarbij 3 foto’s waarvan 1 kopfoto en 1 standfoto.
 • Deze aanvraag wordt beoordeeld naar de rasstandaard door de FAC en krijgt een positief advies wanneer dit unaniem wordt besloten.
 • De eigenaar ontvangt een onderbouwing van het besluit van de FAC en eventueel een uitleg voor de vervolgstappen.
 • Bij een positief besluit van de FAC zal de look-a-like door twee keurmeesters op een show gekeurd worden, waarbij minimaal 1 raskeurmeester.
 • Bij een positief keurrapport en gezondheidsonderzoeken zal er in overleg met de eigenaar een aanvraag voor VR gedaan worden.
 • Tevens zal er middels een DNA-profiel gecheckt worden of de look-a-Like niet verwant is aan de huidige populatie Markiesjes.

 

Voorwaarden

 • Eigenaar heeft het voornemen te fokken met de look-a-like.
 • Look-a-like is totaal niet verwant aan de populatie.
 • Look-a-like voldoet aan de rasstandaard en het VFR 
 • Nakomelingen van de look-a-like zullen een meerwaarde zijn voor het ras.

 

Inzetbaarheid van Markiesjes
Wij promoten bij onze leden minimaal één een keer te fokken. Uit ervaring weten wij dat het motiveren van de eigenaren van een teefje veelal gebeurt door de fokker in de periode dat er contact is met de afnemer.

Om de twijfel over fokken bij de teef-eigenaar zo veel mogelijk weg te nemen, creëren wij goede randvoorwaarden.

 

Randvoorwaarden:

 • Informatie verstrekken, persoonlijk en via website.
 • Uitlenen van materiaal.
 • Fokkersgids.
 • Advies en pupbemiddeling.